Tin tức 24h: Đêm văn hóa và du lịch Việt Nam tại Pháp (22/09/2016