Kỷ niệm 72 năm quốc khánh VN tại Pháp & Ra mắt dự án ngôi nhà Viet Nam tại Pháp